Exchange Rates From Central Bank of Armenia
21.11.2017
USD 483.66 -1.12
GBP 640.22 -3.23
EUR 567.24 -4.56
GEL 178.31 -2.41
RUB 8.15 -0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.68 -0.30
ARS 27.67 -0.06
AUD 366.03 -0.85
BGN 290.12 -2.16
BRC 0
BYR 0
CAD 377.59 -2.27
CHF 487.02 -3.20
CNY 72.89 -0.26
CZK 22.21 -0.14
DKK 76.23 -0.61
EGP 27.38 -0.08
EUR 567.24 -4.56
GBP 640.22 -3.23
GEL 178.31 -2.41
HKD 61.91 -0.15
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.14 -0.15
ILS 137.17 -0.81
INR 7.44 -0.01
IRR 1.34
ISK 46.63 -0.27
JPY 43.02 -0.22
KGS 6.94 -0.01
KRW 44.13 +0.08
KWD 1600.41 -5.67
KZT 14.61 +0.02
LBP 32.02 -0.07
LTL 0
MDL 27.68 -0.01
MXN 25.48 -0.12
NOK 58.52 -0.19
PLN 134.11 -0.91
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 122.71 -0.57
RUB 8.15 -0.04
SAR 128.97 -0.30
SDR 0
SEK 56.84 -0.61
SGD 356.84 -0.78
SYP 2.27 -0.01
TJS 54.86 -0.09
TMT 138.19 -0.32
TRY 122.32 -2.40
UAH 18.23 -0.09
USD 483.66 -1.12
UZS 0.6
BRL 148.48 -0.26
BYN 241.62 -0.17
XDR 682.41 -1.59
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am