Exchange Rates From Central Bank of Armenia
17.03.2017
USD 483.51 -0.44
GBP 598.97 +6.13
EUR 520.89 +2.48
GEL 195.45 +1.77
RUB 8.37 +0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.64 -0.12
ARS 31.14 +0.05
AUD 371.77 -0.19
BGN 266.26 +0.98
BRC 0
BYR 0
CAD 362.86 -0.60
CHF 485.94 +1.70
CNY 70.2 -0.08
CZK 19.27 +0.07
DKK 70.07 +0.33
EGP 26.64 +0.03
EUR 520.89 +2.48
GBP 598.97 +6.13
GEL 195.45 +1.77
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 62.28 -0.05
HUF 16.83 +0.09
ILS 133.29 -0.12
INR 7.38 -0.02
IRR 1.34 +0.01
ISK 44.52 +0.51
JPY 42.71 +0.04
KGS 6.98 -0.01
KRW 42.72 -0.03
KWD 1585.54 -0.25
KZT 15.22 +0.05
LBP 31.98 -0.49
LTL 150.84 +0.57
MDL 24.55 +0.02
MXN 25.19 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.2 +0.62
PLN 121.13 +0.78
RON 113.89 +0.77
RUB 8.37 +0.03
SAR 128.93 -0.12
SDR 655.67 +2.53
SEK 54.99 +0.45
SGD 345.13 +0.12
SYP 2.27
TJS 59.5 -0.11
TMT 138.15 -0.12
TRY 134.07 +1.97
UAH 17.99 +0.04
USD 483.51 -0.44
UZS 1.38
BRL 155.02 -0.91
BYN 254.73 +2.04
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am