Exchange Rates From Central Bank of Armenia
29.08.2016
USD 474.6 -0.25
GBP 621.77 -4.94
EUR 530.7 -5.36
GEL 207.25 -1.02
RUB 7.29 -0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.21 -0.07
ARS 31.64 -0.25
AUD 358.8 -3.61
BGN 271.34 -2.79
BRC 0
BYR 0
CAD 364.74 -3.39
CHF 485.52 -5.74
CNY 70.99 -0.43
CZK 19.64 -0.20
DKK 71.28 -0.71
EGP 53.44 -0.04
EUR 530.7 -5.36
GBP 621.77 -4.94
GEL 207.25 -1.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.19 -0.04
HUF 17.17 -0.17
ILS 125.29 -1.04
INR 7.06 -0.02
IRR 1.53
ISK 40.52 -0.22
JPY 46.47 -0.81
KGS 6.9 -0.02
KRW 42.19 -0.44
KWD 1572.36 -3.59
KZT 14.01 +0.02
LBP 31.36 -0.01
LTL 153.71 -1.58
MDL 24.02 -0.04
MXN 25.49 -0.34
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.18 -0.64
PLN 122.48 -1.49
RON 118.97 -1.37
RUB 7.29 -0.04
SAR 126.55 -0.08
SDR 666.59 -0.39
SEK 55.94 -0.59
SGD 348.69 -2.46
SYP 2.23
TJS 60.31 -0.04
TMT 135.6 -0.07
TRY 160.53 -1.12
UAH 18.6 -0.01
USD 474.6 -0.25
UZS 1.59
BRL 145.33 -1.48
BYN 243.25 +0.62
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am