Exchange Rates From Central Bank of Armenia
07.12.2016
USD 482.26 +0.64
GBP 606.92 -7.29
EUR 516.89 -1.62
GEL 188.1 +0.52
RUB 7.57 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.3 +0.18
ARS 30.3 -0.05
AUD 359.14 +0.72
BGN 264.32 -0.80
BRC 0
BYR 0
CAD 363.53 +0.21
CHF 477.58 -0.88
CNY 70.09 -0.14
CZK 19.12 -0.05
DKK 69.5 -0.22
EGP 26.87 -0.07
EUR 516.89 -1.62
GBP 606.92 -7.29
GEL 188.1 +0.52
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 62.18 +0.08
HUF 16.52 +0.03
ILS 126.7 +0.13
INR 7.11 +0.03
IRR 1.33
ISK 43.61 -0.19
JPY 42.32 +0.12
KGS 6.97
KRW 41.3 +0.18
KWD 1581.49 +2.25
KZT 14.37 -0.03
LBP 31.85 +0.04
LTL 149.73 -0.43
MDL 23.92 +0.03
MXN 23.73 +0.21
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.47 -0.19
PLN 116.69 +1.55
RON 115.42 +1.57
RUB 7.57 +0.02
SAR 128.58 +0.16
SDR 655.76 +1.81
SEK 52.96 +0.18
SGD 339.8 +0.60
SYP 2.27 +0.01
TJS 61.22 +0.07
TMT 137.79 +0.18
TRY 140.58 +3.46
UAH 18.57 +0.12
USD 482.26 +0.64
UZS 1.51
BRL 141.43 +0.73
BYN 244.85 +0.45
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am