Exchange Rates From Central Bank of Armenia
28.09.2016
USD 474.03 +0.61
GBP 615.95 +3.30
EUR 531.58 -0.88
GEL 201.71 -1.04
RUB 7.41 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.06 +0.17
ARS 31.02 -0.05
AUD 363.39 +0.61
BGN 271.81 -0.36
BRC 0
BYR 0
CAD 358.35 +0.05
CHF 488.04 -0.73
CNY 71.09 +0.05
CZK 19.67 -0.03
DKK 71.34 -0.14
EGP 53.39 +0.05
EUR 531.58 -0.88
GBP 615.95 +3.30
GEL 201.71 -1.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.13 +0.08
HUF 17.27 -0.08
ILS 125.98 -0.42
INR 7.13 +0.01
IRR 1.34
ISK 41.51
JPY 47.09 -0.05
KGS 6.94 +0.02
KRW 43.22 +0.06
KWD 1572.76 +1.92
KZT 14.06 +0.04
LBP 31.3 +0.04
LTL 153.97 -0.20
MDL 24 -0.04
MXN 24.36 +0.18
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 58.48 +0.02
PLN 123.85 -0.22
RON 119.52 -0.13
RUB 7.41 -0.02
SAR 126.33 +0.13
SDR 663.74 +1.13
SEK 55.22 -0.18
SGD 348.22 -0.08
SYP 2.23
TJS 60.22 +0.08
TMT 135.44 +0.18
TRY 159.07 -0.12
UAH 18.3 -0.07
USD 474.03 +0.61
UZS 1.57
BRL 146.56 +0.55
BYN 245.85 +1.01
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am