Exchange Rates From Central Bank of Armenia
13.12.2017
USD 483.55 -0.56
GBP 645.35 -0.65
EUR 568.22 -2.21
GEL 186.34 +1.57
RUB 8.18 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.65 -0.16
ARS 27.87 -0.21
AUD 365.27 -1.06
BGN 290.51 -1.07
BRC 0
BYR 0
CAD 375.57 -1.79
CHF 487.7 -1.60
CNY 72.99 -0.18
CZK 22.14 -0.10
DKK 76.35 -0.29
EGP 27.06 -0.06
EUR 568.22 -2.21
GBP 645.35 -0.65
GEL 186.34 +1.57
HKD 61.94 -0.07
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.07 -0.08
ILS 136.28 -0.61
INR 7.5 -0.01
IRR 1.34
ISK 46.04 -0.17
JPY 42.64 -0.03
KGS 6.93 -0.01
KRW 44.34 +0.01
KWD 1599.83 -2.02
KZT 14.44 -0.01
LBP 31.95 -0.03
LTL 0
MDL 28.05 -0.02
MXN 25.21 -0.18
NOK 57.88 -0.31
PLN 134.75 -0.77
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 122.83 -0.43
RUB 8.18 -0.05
SAR 128.94 -0.15
SDR 0
SEK 57.4 -0.17
SGD 357.49 -0.80
SYP 2.27 -0.01
TJS 54.81 -0.05
TMT 138.16 -0.16
TRY 125.8 -0.69
UAH 17.7 -0.12
USD 483.55 -0.56
UZS 0.6
BRL 145.68 -0.85
BYN 238.25 +0.12
XDR 682.32 -1.28
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am