Exchange Rates From Central Bank of Armenia
26.10.2016
USD 475.55 +0.15
GBP 580.65 -1.19
EUR 519.54 +2.07
GEL 198.46 -0.24
RUB 7.64 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.47 +0.04
ARS 31.22 -0.17
AUD 365.51 +2.26
BGN 265.6 +1.03
BRC 0
BYR 250.24 +0.33
CAD 356 -0.91
CHF 479.87 +1.55
CNY 70.24 +0.06
CZK 19.22 +0.07
DKK 69.85 +0.29
EGP 53.55 +0.02
EUR 519.54 +2.07
GBP 580.65 -1.19
GEL 198.46 -0.24
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.32 +0.03
HUF 16.8
ILS 123.81 +0.15
INR 7.12 +0.01
IRR 1.34
ISK 41.74 +0.25
JPY 45.66 +0.15
KGS 6.96 -0.02
KRW 41.94 -0.01
KWD 1568.28 +0.60
KZT 14.41 +0.01
LBP 31.4 +0.01
LTL 150.45 +0.60
MDL 23.73 -0.03
MXN 25.54 -0.15
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.43 -0.15
PLN 120.23 +0.11
RON 115.54 +0.32
RUB 7.64 -0.02
SAR 126.8 +0.03
SDR 652.55 -0.46
SEK 53.38 +0.04
SGD 342.25 +0.58
SYP 2.24 +0.01
TJS 60.39 +0.02
TMT 135.87 +0.04
TRY 154.18 -0.28
UAH 18.64 +0.10
USD 475.55 +0.15
UZS 1.54
BRL 152.78 +0.52
BYN 0
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am